Certifikati – izjave o lastnostih, certifikat tovarniške kontrole proizvodnje

Izjave o lastnostih izdajamo za:

  • beton in
  • betonske cevi

na pisno ali ustno zahtevo stranke.

 

Ob naročilu izjave je potrebno navesti naslednje podatke:

  • naziv kupca,
  • gradbišče, objekt,
  • datum dobave ali obdobje
  • kontaktni elektronski naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo izjav.

 

Izjave in certifikate izdajamo za:

  • dobavljene proizvode ali
  • v naprej; za potrebe TEE, PIBK, nadzora.

 

Kontaktna oseba: Irena Baruca E: irena.baruca@rokava.si