Trajnostni razvoj

Ključno je zavedanje, da je trajnostni razvoj eden pomembnejših dejavnikov poslovanja vsakega sodobnega podjetja.

V Podjetju Rokava d.o.o. stremimo k temu, da z našo dejavnostjo v čim manjši možni meri posegamo v naravo.

S sodobnimi pristopi in uporabo napredne tehnologije vestno ločujemo nastale odpadke ter jih predajamo pooblaščenim zbiralcem le teh.

V največji možni meri ponovno uporabimo surovine, ki so kot take primerne za ponovno uporabo v naši proizvodnji.

Beton Wash

Pri dostavi betonske mešanice na gradbišča velikokrat po končanem betoniranju ostanejo manjše količine betona, ki jih pripeljemo nazaj v naš proizvodni obrat. Slednjega z uporabo 'betonwash' ponovno ločimo na vhodne surovine. Po taki obdelavi betona tako kot izhodni odpadek pridobimo kamniti agregat ter vodo, ki sta primerna za ponovno uporabo v gradbeni dejavnosti. 

Reciklirana voda

Mešanje betona in čiščenje vozil po končanem betoniranju je tesno povezano z večjo količino porabljene vode.

Prav zaradi zavedanja trajnostnega razvoja in okoljske politike podjetja v naši proizvodnji uporabljamo reciklirano vodo. Slednja je pridobljena kot meteorna voda oziroma kot ostanek - odpadek pri postopku ''pranja'' betona v postopku 'betonwash'.

Protiprašni lovilci

Dejavnost betonarne zahteva uporabo večjih količin vhodnih surovin v razsutem stanju. Glavni surovini, ki ju uporabljamo sta kameni agregat in cement. Oba povzročata določeno mero prašenja pri manipulaciji z njima.

Z upoštevanjem okoljskih vidikov in trajnostnega razvoja na naših obratih preprečujemo prašenje okolice z uporabo odsesavanja prahu na mestih, kjer prihaja do tega.

Odsesan zaprašeni zrak preko ventilacijskega sistema vodimo do protiprašnih filtrov, kjer po postopku filtracije čist zrak ponovno vrnemo v okolico, ostanek prahu pa potrošimo za izdelavo betonskih mešanic.