Cevovod

Na gradbiščih ali v fazah gradnje, kjer je neposreden dostop do mesta vgradnje betona otežen, omogočamo uporabo tako imenovanega cevovoda za transport svežih betonskih mešanic.

Dela izvajamo z gibljivimi elementi kakor tudi s togimi cevmi premera 100 mm, ki jih navežemo na črpalke ter tako pošljemo beton tudi do 200 m horizontalne linije v daljavo. Vertikalni transport betona je pogojen predvsem od zmogljivosti črpalke, ki okvirno znaša 60 m vertikale.

Kontakt:

Vodja proizvodnje 
Milan Rajko

051 634 308  
milan.rajko@rokava.si

Kosovnica

Fleksibilne cevi

Kovinske cevi

Spojni material