Objekt: Soline

Izvajalec del: Soline d.o.o.

Konstrukcija: podporni zidovi

Količina:  900 m3

Obdobje izvajanja del:  september 2018 – december 2019

Posebnosti: izpostavljenost morskemu okolju