Objekt: OCK – poslovna stavba

Izvajalec del: Grafist d.o.o.

Konstrukcija: stropne plošče

Količina: 1.600 m3

Obdobje izvajanja del: marec - december 2019

Posebnosti: betoniranje v 5. - 7. nadstropje, cevovod