Objekt: Dom vodnih športov Portorož

Izvajalec del: Makro5 gradnje d.o.o.

Konstrukcija: betonska ploščad za splavljanje, ob morju

Količina:  450 m3 za ploščad

Obdobje izvajanja del:  februar - maj 2018

Posebnosti: najvišja odpornost betona na morsko okolje v območju plime in oseke