O družbi

UP STAVBA 1

Podjetje Rokava d.o.o. ima dolgoletno tradicijo proizvodnje betona in betonskih izdelkov v Obalno – kraški regiji.  Sedež podjetja  je v Kopru (Dekani), tik ob avtocesti, kjer so upravna stavba, betonarna in ob njej tudi obrat za proizvodnjo betonskih cevi. Podjetje upravlja s tremi visoko zmogljivimi betonarnami v Dekanih, Črnotičah in Solkanu s skupno zmogljivostjo preko 200.000 m3 betona letno. V podjetju Rokava d.o.o. že 30 let skrbimo za kakovostne izdelke, ki so osnova za dolgotrajne in trajnostne zgradbe, kot so mostovi, predori, stanovanja, temelji ipd. Z osebnim pristopom, lastnim razvojem betonov in novimi tehnološkimi rešitvami skrbimo, da so izdelki prilagojeni posameznemu kupcu in njegovim potrebam.  Skrbimo za trajnostni razvoj s sodobnimi, okolju prijaznimi proizvodnimi zmogljivostmi in materiali.  

Poslanstvo

Proizvajamo kakovostne betonske mešanice, ki so individualno prilagojene posameznim gradbenim elementom in pogojem. Le te so osnova za dolgotrajne in trajnostne zgradbe.  

Vrednote

Temeljimo na organizacijskih vrednotah: prožnost, zmožnost spreminjanja odzivov glede na nove okoliščine, sodelovanje, razvoj, znanje, inovativnost, delavnost, gospodarnost, poštenost, moralnost, urejenost in okoljska odgovornost.  

Vizija

Postali bomo najpomembnejši proizvajalec betona v regiji Alpe-Jadran. Povečali bomo svoj delež na trgu dobave betonskih mešanic. S tradicijo, z izkušnjami, s poznavanjem trga in pridobljenim znanjem bomo vzpostavili nov trend delovanja betonarn, ki delujejo samoiniciativno in aktivno na trgu gradbeništva.  

Zgodovina

Rokava d.o.o., Dekani je bila ustanovljena v juniju 1990 kot gradbeno podjetje. S proizvodnjo betona in betonskih cevi, kar je danes glavna dejavnost družbe, je začela v letu 2001.  Matična družba Salonit Anhovo, d.d. je družbo Rokava d.o.o., prevzela v upravljanje v juniju 2004, s čimer smo pridobili kredibilnega partnerja na gradbenem trgu regije Alpe-Jadran. Konec leta 2007 smo prevzeli v upravljanje novo betonarno v Solkanu, katere lastnica je matična družba Salonit Anhovo d.d. V letu 2018 je družba Salonit Anhovo d.d., postala 100 % lastnik družbe Rokava d.o.o. Družba Salonit Anhovo d.d., je že 15 let pomemben del skupine WIG Witersdorfer Holding, ki združuje podjetja v segmentu cementa in betona, ki delujejo v regiji Alpe-Jadran. Konec leta 2018 je podjetje dejavnost združilo pod skupno blagovno znamko Alpacem.