Izračun količine betona

Količina:
+ 0,25 m3 za ostanek v koritu in ceveh črpalke pri črpnem betonu

Obrazec za naročilo betona

Info
Izračun količine betona
V kolikor potrebujete dovolilnice o omejitvi prometa, jih morate priskrbeti sami in jih dostaviti pred predvideno dobavo. V nasprotnem primeru bo dobava ustavljena in boste morali kriti nastale stroške. Dovolilnice za gradbišča na območju mestne občine koper zagotovi rokava d.o.o., po veljavnem ceniku.
V primeru vprašanj ali zahtevnejših betonaž:

Prodajna služba: , 051/60 80 90, 05/663 2 663.
V primeru nejasnosti glede vrste betona: Laboratorij: , 041 308 228