Beton

V betonarnah ROKAVA d.o.o. pripravljamo različne vrste betonov:

  • standardni transportni betoni trdnostnega razreda od C8/10 do C35/45
  • standardni transportni betoni, odporni na različne stopnje izpostavljenosti  XC, XD, XS, XF, XA, XM
  • posebni betoni za cestne programe (mostovi, viadukti, predori, vozišča…) in betoni višjega trdnostnega razreda
  • specialni transportni betoni, ki se izdelujejo na osnovi zahtev Projekta izvajanja betonskih konstrukcij  - PREDPISANI BETONI -
  • (betoni z omejenim krčenjem, mikroarmirani betoni, sulfatnoodporni betoni, …)

 

Za izdelavo betonov uporabljamo certificirane surovine (cement, kameni agregat, kemijski in mineralni dodatki…)

Proizvodnja Rokava d.o.o. je certificirana pri certifikacijskem organu Igmat d.o.o. Ljubljana

Varnostni list - BETON - ROKAVA 2020 izdaja 4.pdf

BETONARNA DEKANI IN ČRNOTIČE

Kiper betoni

Šifra Vrsta betona Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 Posebne lastnosti EM             
R001 MB 10/16   C8/10 X 0       Cl 0,2 Dmax 16 S1
R002 MB 15/16   C12/15 X 0      Cl 0,2 Dmax 16 S1
R003 MB 20/16   C16/20 X 0       Cl 0,2 Dmax 16 S1
R004 MB 25/16  C20/25 XC1       Cl 0,2 Dmax 16 S1
R005 MB 30/16   C25/30 XC1       Cl 0,2 Dmax 16 S1  
R010 MB 10/22   C8/10 X 0       Cl 0,2 Dmax 22 S1 drenažni beton 
R011 MB 10/22   C8/10 X 0       Cl 0,2 Dmax 22 S1
R012 MB 15/22   C12/15 X 0       Cl 0,2 Dmax 22 S1 
R013 MB 20/22   C16/20 X 0       Cl 0,2 Dmax 22 S1 
R014 MB 25/22   C20/25 XC1       Cl 0,2 Dmax 22 S1 

 

Mikser betoni

Šifra Vrsta betona Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 Posebne lastnosti EM
R031 MB 10/16   C8/10 X 0       Cl 0,2 Dmax 16 S2
R032 MB 15/16   C12/15 X 0       Cl 0,2 Dmax 16 S2
R033 MB 20/16   C16/20 X 0       Cl 0,2 Dmax 16 S2
R034 MB 25/16   C20/25 XC1       Cl 0,2 Dmax 16 S2 
R041 MB 10/22   C8/10 X 0       Cl 0,2 Dmax 22 S2
R042 MB 15/22   C12/15 X 0       Cl 0,2 Dmax 22 S2
R043 MB 20/22   C16/20 X 0       Cl 0,2 Dmax 22 S2
R044 MB 25/22   C20/25 XC1       Cl 0,2 Dmax 22 S2

 

Črpni betoni

Šifra Vrsta betona Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 Posebne lastnosti EM
R020 MB 25/16   C20/25 XC1       Cl 0,2 Dmax 16 S3
R021 MB 30/16   C25/30 XC1       Cl 0,2 Dmax 16 S4
R022 MB 30/16   C25/30 XC2       Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-I
R023 MB 37/16   C30/37 XC3  XD2 XF1 XA1   Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II
R024 MB 37/16   C30/37 XC4 XS1 XD2 XF3 XA1   Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, NOZT-150 
R025 MB 25/22  C20/25 XC1       Cl 0,2 Dmax 22 S3
R026 MB 30/22  C25/30 XC1       Cl 0,2 Dmax 22 S4
R027 MB 30/22   C25/30 XC2       Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-I
R028 MB 37/22   C30/37 XC3  XD2 XF1 XA1   Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-II
R029 MB 37/22   C30/37 XC4 XS1 XD2 XF3 XA1   Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-II, NOZT-150 
R052 MB 45/22   C35/45 XC4 XS3 XD3 XF1 XA1  Cl 0,2 Dmax 22 S5 PV-III
R053 MB 45/16   C35/45 XC4 XS3 XD3 XF3 XA1 XM2  Cl 0,2 Dmax 16 S5 PV-III, NOZT-150 
R106_8 MB 30/8   C25/30 XC2       Cl 0,2 Dmax 8 F5 PV-I
R106_4 MB 30/4   C25/30 XC2       Cl 0,2 Dmax 4 F5 PV-I

 

Aerirani betoni

Šifra Vrsta betona Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 Posebne lastnosti EM
R070 MB 30/16   C25/30 XC2  XD2 XF2   Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-I, OPZT-S10, aer.
R071 MB 30/22   C25/30 XC2  XD2 XF2    Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-I, OPZT-S10, aer.
R072 MB 37/22   C30/37 XC4 XS1 XD2 XF4 XA1   Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-III, OPZT-S25, aer.
R073 MB 37/16   C30/37 XC4 XS1 XD2 XF4 XA1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-III, OPZT-S25, aer.

 

Estrih betoni

Šifra Vrsta betona Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 Posebne lastnosti EM
R082 MB 20/08  C16/20 X 0      Cl 0,2 Dmax 8 S1 estrih 
R083 MB 25/08   C20/25 XC1       Cl 0,2 Dmax 8 S1 estrih
R084 MB 30/08   C25/30 XC1       Cl 0,2 Dmax 8 S1 estrih
R085 MB 20/04   C16/20 X 0      Cl 0,2 Dmax 4 S1 estrih
R086 MB 25/04   C20/25 XC1       Cl 0,2 Dmax 4 S1 estrih
R087 MB 30/04   C25/30 XC1       Cl 0,2 Dmax 4 S1 estrih

 

BETONARNA SOLKAN

Kiper betoni

Šifra Vrsta betona Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 Posebne lastnosti EM
SK001 MB 10/16   C8/10 X 0       Cl 0,2 Dmax 16 S1
SK002 MB 15/16   C12/15 X 0       Cl 0,2 Dmax 16 S1
SK003 MB 20/16   C16/20 X 0       Cl 0,2 Dmax 16 S1
SK004 MB 25/16   C20/25 XC1       Cl 0,2 Dmax 16 S1
SK005 MB 30/16   C25/30 XC1       Cl 0,2 Dmax 16 S1
SK010 MB 10/22   C8/10 X 0       Cl 0,2 Dmax 22 S1 drenažni beton 
SK011 MB 10/22  C8/10 X 0       Cl 0,2 Dmax 22 S1
SK012 MB 15/22   C12/15 X 0       Cl 0,2 Dmax 22 S1
SK013 MB 20/22   C16/20 X 0       Cl 0,2 Dmax 22 S1
SK014 MB 25/22  C20/25 XC1       Cl 0,2 Dmax 22 S1

 

Mikser betoni

Šifra Vrsta betona Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 Posebne lastnosti EM
SK031 MB 10/16   C8/10 X 0       Cl 0,2 Dmax 16 S2
SK032 MB 15/16   C12/15 X 0      Cl 0,2 Dmax 16 S2
SK033 MB 20/16   C16/20 X 0       Cl 0,2 Dmax 16 S2
SK034 MB 25/16   C20/25 XC1       Cl 0,2 Dmax 16 S2
SK041 MB 10/22   C8/10 X 0      Cl 0,2 Dmax 22 S2
SK042 MB 15/22   C12/15 X 0       Cl 0,2 Dmax 22 S2
SK043 MB 20/22  C16/20 X 0      Cl 0,2 Dmax 22 S2
SK044 MB 25/22   C20/25 XC1      Cl 0,2 Dmax 22 S2

 

Črpni betoni

Šifra Vrsta betona Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 Posebne lastnosti EM
SK020 MB 25/16   C20/25 XC1      Cl 0,2 Dmax 16 S3
SK021 MB 30/16   C25/30 XC1       Cl 0,2 Dmax 16 S4
SK022 MB 30/16   C25/30 XC2       Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-I
SK023 MB 37/16   C30/37 XC3  XD2 XF1 XA1   Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II
SK024 MB 37/16   C30/37 XC4 XS1 XD2 XF3 XA1   Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, NOZT-150 
SK025 MB 25/22   C20/25 XC1       Cl 0,2 Dmax 22 S3
SK026 MB 30/22   C25/30 XC1       Cl 0,2 Dmax 22 S4
SK027 MB 30/22   C25/30 XC2       Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-I
SK028 MB 37/22  C30/37 XC3  XD2 XF1 XA1   Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-II
SK029 MB 37/22   C30/37 XC4 XS1 XD2 XF3 XA1   Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-II, NOZT-150
SK052 MB 45/22   C35/45 XC4 XS3 XD3 XF1 XA1   Cl 0,2 Dmax 22 S5 PV-III
SK053 MB 45/16  C35/45 XC4 XS3 XD3 XF3 XA1 XM2  Cl 0,2 Dmax 16 S5 PV-III, NOZT-150 
SK106_8 MB 30/8   C25/30 XC2      Cl 0,2 Dmax 8 F5 PV-I
SK106_4 MB 30/4   C25/30 XC2       Cl 0,2 Dmax 4 F5 PV-I

 

Aerirani betoni  

Šifra Vrsta betona Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 Posebne lastnosti EM
SK070 MB 30/16   C25/30 XC2  XD2 XF2    Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-I, OPZT-S10, aer.
SK071 MB 30/22   C25/30 XC2  XD2 XF2    Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-I, OPZT-S10, aer.
SK072 MB 37/22   C30/37 XC4 XS1 XD2 XF4 XA1   Cl 0,2 Dmax 22 S4 PV-III, OPZT-S25, aer.
SK073 MB 37/16  C30/37 XC4 XS1 XD2 XF4 XA1   Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-III, OPZT-S25, aer.

 

Estrih betoni

Šifra Vrsta betona Specifikacija betona v skladu s SIST EN 206 Posebne lastnosti EM
SK082 MB 20/08  C16/20 X 0       Cl 0,2 Dmax 8 S1 estrih
SK083 MB 25/08   C20/25 XC1       Cl 0,2 Dmax 8 S1 estrih
SK084 MB 30/08   C25/30 XC1       Cl 0,2 Dmax 8 S1 estrih
SK085 MB 20/04  C16/20 X 0       Cl 0,2 Dmax 4 S1 estrih
SK086 MB 25/04   C20/25 XC1       Cl 0,2 Dmax 4 S1 estrih
SK087 MB 30/04   C25/30 XC1       Cl 0,2 Dmax 4 S1 estrih

 

Betoni iz cenika so proizvedeni in kontrolirani skladno s standardom SIST EN 206 in SIST 1026.  
Za betone proizvedene po zahtevah naročnika se cena določi po posebni ponudbi. Betoni izdelani po zahtevah naročnika, se skladno s standardi SIST EN 206 in SIST 1026 smatrajo za predpisane. Proizvajalec pri predpisanih betonih jamči samo za pravilno pripravo predpisane sestave betona, ne pa za končne lastnosti betona. 

Dodatki betonom po posebnih zahtevah (mikroarmatura, posebni dodatki) se obračunajo posebej, po ceniku dobavitelja dodatka. 

Pri izbiri dodatka je potrebno predhodno posvetovanje s tehnologom proizvajalca. Za kakovost betona ob napačni izbiri dodatka ne odgovarjamo, kot tudi ne za kakovost betona brez dodatka, če je ta nujno potreben, naročnik pa ga ne zahteva. 

Proizvedeni beton je deklarirane konsistence. Morebitne korekcije, ki jih izvede naročnik ali njegov izvajalec na mestu vgradnje, so izvedene na naročnikovo lastno odgovornost in morajo biti zabeležene na dobavnici za beton. S tem naročnik odveže dobavitelja jamstva za tako spremenjeni beton. 

Naročnik ali njegov izvajalec  je odgovoren za ustrezno in pravilno vgradnjo betona v konstrukcijo, kakor tudi za ustrezno nego in zaščito otrdelega betona.