Obvestilo o obratovanju

24.06.2020

Obveščamo vas, da od vključno sobote,  27. 06. 2020, velja Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji v času turistične sezone. Omejitev prometa velja za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

V času od 27. 6. pa do vključno 5. 9. 2020, betonarna Dekani ne bo obratovala ob sobotah.