Betoniranje v hladnem vremenu

02.03.2020

Navodilo za betoniranje v hladnem vremenu Zavoda za gradbeništvo Slovenije
Navodilo opredeljuje vremenske pogoje hladnega vremena, pri katerih se zaradi nizkih temperatur upočasni dinamika hidratacije cementa, in določa dopolnilne ukrepe, ki jih je treba podvzeti pri betoniranju za zaščito mladega betona pred zmrznjenjem in za zagotovitev pogojev, ki omogočijo normalen razvoj predvidenih lastnosti strjenega betona.

Betoniranje pozimi_navodilo DARS-zelena knjiga II_1997.pdf

 

Betoniranje pozimi:
»Priporočila o betoniranju pozimi, ki pripomorejo k izvedbi betonskih del z manj (kasnejšimi) glavoboli« (Andrej Peteln).

Betoniranje pozimi_Peteln_Gradbenik 2011.pdf