Okoljska politika
Dejavnost podjetja ROKAVA d.o.o. je povezana s posegi v okolje, ki se predvsem nanašajo na izdelavo surovin, materialov in izdelkov vezanih na gradbeno dejavnost. Zavedamo se, da bo le z doslednim upoštevanjem vseh zakonskih zahtev mogoče našim otrokom zagotoviti čisto okolje.
betonwash  

Zato bomo sledili razvoju novih tehnologij in postopkov, ki jih uporabljamo pri svoji dejavnosti, ter jih glede na ekonomske možnosti tudi uporabljali z namenom izboljševanja in preprečevanja onesnaževanja.

Naše aktivnosti na področju varstva okolja bomo predstavili tudi v ustreznih medijih, tako da bodo naši sosedje vedeli, da se vsak izmed zaposlenih podjetja ROKAVA zaveda svojih obveznosti do našega okolja in zanamcev.


Betonwash - naprava za
reciklažo betona

 

nazajback.gif (883 bytes)